เปิด 5 ตำนานลึกลับแห่งอารยธรรมอียิปต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง  อารยธรรมอียิปต์

ครูประจำกลุ่มสาระ  อ. อรวรรณ  กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน  อ. คเชนทร์  กองพิลา

จุดประสงค์

 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของอารยธรรมอียีปต์โบราณ
 2. เพื่อศึกษาพระนางคลีโอพัตราฟาโรห์องค์สุดท้ายแห่งอียีปต์
 3. เพี่อศึกษาอักษรภาพอียีปต์แห่งสมัยโบราณ
 4. เพื่อศึกษาความเชื่อที่เกี่ยวกับความตายในอียิปต์โบราณ
 5. เพื่อศึกษาว่าใครคือผู้สร้างพีระมิด

วิธีการดำเนินการ

 1. หาหัวข้อที่สนใจ
 2. หาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
 3. สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามเข้าใจ
 4. เรียบเรียงข้อมูลและจัดหมวดหมู่
 5. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา
 6. แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

คำถามประจำโครงงาน

 1. ใครเป็นเทพเจ้าสูงสุดของชาวอียิปต์
 2. อักษรภาพของชาวอียิปต์คืออะไร
 3. วรรณกรรมชิ้นใดเป็นที่นิยมกันมากในอียิปต์
 4. ชาวอียิปต์มีความเชื่อหลังความตายอย่างไร
 5. ทำไมต้องมีภาพอักษรอียิปต์

วีดีโอเกี่ยวกับโครงงาน

 

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/jjgarcia77/ancient-egyptian-history-presentation&#8221; title=”Ancient Egyptian History” target=”_blank”>Ancient Egyptian History</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/jjgarcia77&#8243; target=”_blank”>jjgarcia77</a></strong> </div>

โฆษณา
By napajune